Yizhong Wu Coauthor index DBLP Vis pubzone.org

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

DBLP keys2004
2Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLZhiming Pan, Yizhong Wu, Kun Yue, Xiaoling Wang, Aoying Zhou: Efficient Community Management and Optimization Strategies of Web Services in Peer-to-Peer Environments. APWeb 2004: 301-310
2003
1Electronic Edition pubzone.org CiteSeerX Google scholar BibTeX bibliographical record in XMLQing Wang, Junmei Zhou, Hongwei Wu, Yizhong Wu, Yang Yuan, Aoying Zhou: Efficient Evaluation in XML to XML Transformations. APWeb 2003: 108-119

Coauthor Index

1Zhiming Pan [2]
2Qing Wang [1]
3Xiaoling Wang [2]
4Hongwei Wu [1]
5Yang Yuan [1]
6Kun Yue [2]
7Aoying Zhou [1] [2]
8Junmei Zhou [1]

Copyright © Fri Mar 12 12:56:28 2010 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)