New Trustees starting from 2022

On behalf of the endowment, we would like to thank the outgoing members:

 • Bin Cui
 • Yanlei Diao
 • Alan Fekete
 • Ihab Ilyas
 • Ioana Manulescu
 • Volker Markl
 • Sharad Mehrotra
 • Fatma Ozcan
 • Kyuseok Shim

Furthermore, on behalf of the endowment too, we would also like to welcome new members (2022 - 2027):

 • Sihem Amer-Yahia
 • Torsten Grust
 • Wook-Shin Han
 • Zi Huang
 • Georgia Koutrika
 • Alexandra Meliou
 • Haixun Wang
 • Xiaokui Xiao
 • Cong Yu